Burn-out
Haptotherapie aan de Vliet

"Stilstaan bij

waar je aan voorbij gaat,

beweging brengen

waarin je vastloopt"

Burn-out

Vertaald uit het Engels betekent burn-out opbranden, branden tot er geen brandstof meer rest. Dat is dan ook een van de kenmerken van burn-out, er is geen brandstof, geen energie meer. Er is sprake van emotionele en lichamelijke uitputting.


Symtomen van een burn-out


De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en irritatie, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen.

Je houding ten opzichte van je omgeving verandert, je wordt cynischer en neemt afstand. Er kunnen gevoelens van schaamte en falen aanwezig zijn.

Daarnaast kun je ook lichamelijke klachten hebben zoals bijvoorbeeld buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn en spierpijn.


Oorzaken


Er zijn verschillende oorzaken te benoemen bij het ontstaan van een burn-out, die te onderscheiden zijn in werkgerelateerde oorzaken, persoonlijke kenmerken en gebeurtenissen in het privĂ© leven. Vaak is er sprake van een combinatie van oorzaken en is er sprake van een discrepantie in draaglast en draagkracht. 


Werkgerelateerde oorzaken


Werkgerelateerde oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoge werkdruk en intensief contact met andere mensen, bijvoorbeeld als je in de verpleging werkt, in het onderwijs of als manager. Ook wanneer je weinig steun ervaart van je direct leidinggevende, of van collega's, familie en vrienden, kan dit bijdrage aan een burn-out.


Organisatiekenmerken, zoals een bedrijfscultuur waar geen fouten gemaakt mogen worden, er weinig positieve feedback gegeven wordt, een hoge prestatie en productiegerichtheid heerst, kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van een burn-out. Ook als je het gevoel hebt dat je weinig te zeggen hebt over hoe je je werk doet, kan dat een negatieve invloed hebben. Veel prikkels door het werken in een kantoortuin, veel e-mails etc. kunnen voor mensen ook negatief uitpakken.


Persoonlijke kenmerken


Persoonlijke kenmerken verklaren voor een deel waarom de ene mens wel een burn-out ontwikkelt en de ander niet. Als je de lat altijd hoog legt, je erg betrokken bent bij je werk, niet zoveel zelfvertrouwen hebt en je moeilijk nee kunt zeggen, dan zijn dat persoonlijke kenmerken die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een burn-out. Vaak spelen hierbij langbestaande denk- en gedragspatronen een rol, die veelal zijn ontstaan in je jeugd.


Behandeling


In de haptotherapeutische begeleiding bij burn-out is het eerste doel van de begeleiding dat je uitrust en begrip krijgt voor wat je is overkomen. Middels gesprek, aanraking en oefeningen staan we stil bij wat er aan de hand is. Herkennen, erkennen en zorgdragen voor je eigen behoeftes is in deze fase van belang.

We staan ook stil bij de vraag hoe de burn-out zich heeft kunnen ontwikkelen. Wat zijn in jouw geval de oorzaken van de burn-out? Welke persoonlijke patronen spelen hierin een rol en welke werkgerelateerde aspecten?

Welke veranderingen zijn mogelijk en/of nodig? En wat is er nodig om die veranderingen te realiseren? We verleggen de aandacht van de moeilijkheden naar de (nieuwe) mogelijkheden.

NIEUWS EN LINKS