Algemene informatie
Haptotherapie aan de Vliet

"Stilstaan bij

waar je aan voorbij gaat,

beweging brengen

waarin je vastloopt"

Algemene informatie

Kosten haptotherapie

 

Een haptotherapiesessie duurt ongeveer een uur. De kosten zijn €80,00 per sessie. Na afloop van een sessie geef ik een factuur mee, die je eventueel zelf kunt indienen bij jouw verzekeraar. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Vergoeding

 

Vergoeding door de zorgverzekering

 

Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG worden de kosten voor de behandeling vaak in het geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig. Vraag hiernaar bij je verzekeraar.

Voor het vergoedingenoverzicht opgesteld door mijn beroepsvereninging klik hier.

 

Vergoeding door werkgever of uitkeringsinstantie

 

Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn soms bereid de kosten voor haptotherapie te betalen, zeker als het gaat om problemen die in relatie staan tot de werkplek en/of re-integratie.

 

Vergoeding sociale dienst

 

Bij een inkomen beneden een bepaalde grens is in sommige gevallen gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand. Hierover kun je contact opnemen met de sociale dienst.

 

Verhindering

 

Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden

 

Klik hier voor het privacyreglement

 

Klik hier voor de privacypolicy van deze website

 

 

 

Praktijk voor haptotherapie Leidschendam

Praktijkadres

Zaagmolenstraat 98-G

2265 WV Leidschendam


Telefoon

06 22464475


E-mail

info@haptotherapie-aandevliet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


KvK-nummer: 54575591

 

Lidmaatschap NFG:

vakgroep VPMW, registratienummer: 7604277368

 

 

 

 

 

 

Licentienummer RBCZ: 809926R

 

Haptotherapie aan de Vliet voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

 

NIEUWS EN LINKS